پیله

یه چند وقتی می رم تو پیله

شاید به جای پروانه آدم شدم برگشتم

 راستی تا وقتی بر می گردم پسرایه خوبی باشین

دست تو مماغتون مکنین کارای بد بد مکنین تا داداشتون برگرده

باشه؟؟؟؟

/ 3 نظر / 10 بازدید
نقطه چین ها. . .

..میری تو پیله کار بد نکنی ها!..[نیشخند] ..ما میگیم باشه..اما تو باور نکن!..[زبان] یوسف

یوسف...

تا کار بد از نظر شما چی باشه..... عزیزم

نیما

من لینکت کردم دوست داشتی منو لینک کن. مرسی. کار بد هم مگه میشه نکرد.... اصلا مگه ما کار خوب هم بلدیم.